REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE MARKETING

"WD-40 REPAIR CHALLENGE. REPARĂ ȘI CÂȘTIGĂ!"

26 martie 2024 - 17 Iunie 2024

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI PREVEDERI GENERALE PRIVIND CAMPANIA

1.1. Campania promotionala "WD-40 REPAIR CHALLENGE. REPARĂ ȘI CÂȘTIGĂ!" ("Campania") este organizata si desfasurata de TEMAD CO SRL cu sediul social in municipiul Brasov, Sos. Cristianului, nr. 12, judetul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Braşov sub nr. J/08/2951/1994, CUI RO 6620400, cont bancar RO77 INGB 0009 0082 0536 8918 deschis la ING Brașov, reprezentata prin Costel Drăgan, in calitate de Director General (denumita in continuare "Organizator"), înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 22953 din 26.04.2012.

1.2. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare "Regulament Oficial").

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul reparasicastiga.wd40.ro fiind accesibil mod gratuit oricarei persoane care accesează website-ul mentionat mai sus, pe toata durata Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea acestora in mod oficial pe canalele de comunicare prin care a fost facut public in prima instanta, la momentul publicarii Campaniei.

1.5 Pentru participarea la această Campanie și pentru intrarea în posesia premiilor acordate câștigătorilor, se aplică toate dispozițiile legale în vigoare și toate dispozițiile cuprinse în prezentul Regulament

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara online, pe website-ul reparasicastiga.wd40.ro, exclusiv pe teritoriul Romaniei.

2.2. Premiile se vor pune in posesia castigatorilor exclusiv pe teritoriul Romaniei, prin curier.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania debuteaza la data de 26 martie 2024, ora 00:00 si se va derula pana la data de 17 Iunie 2024, ora 23:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt: WD-40 Multi Use Product, WD-40 Specialist, WD-40 Bike, in oricare dintre variantele de mai jos:

·        WD-40 Multi Use Product - lubrifiant multifunctional 100 ml;

·        WD-40 Multi Use Product - lubrifiant multifunctional 200 ml;

·        WD-40 Multi Use Product - lubrifiant multifunctional 240 ml;

·        WD-40 Multi Use Product - lubrifiant multifunctional 400 ml;

·        WD-40 Multi Use Product Smart Straw - lubrifiant multifunctional 450 ml;

·        WD-40 Multi Use Product Flexible - lubrifiant multifunctional 600 ml;

·        WD-40 Specialist Degreaser – dregresant 500 ml;

·        WD-40 Specialist Penetrant – solutie de deblocare 400 ml;

·        WD-40 Specialist Silicone – lubrifiant pe bază de silicon 400 ml;

·        WD-40 Specialist White Lithium – vaselină albă pe bază de litiu 400 ml;

·        WD-40 Specialist Dry PTFE – lubrifiant uscat antifrictiune 400 ml;

·        WD-40 Specialist Contact Cleaner – solutie de curățare contacte electrice 400 ml;

=

SECTIUNEA 5. DREPTURILE PARTICIPANTILOR SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

5.1. La Campanie pot participa cetatenii romani, persoanele fizice rezidente in Romania sau cu domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 26 martie 2024 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de taxe de înscriere cu exceptia cheltuielilor uzuale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie sau pentru validarea ca si castigator, cheltuieli determinate de ridicarea/ inmanarea premiilor si cheltuielile legate de inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului reparasicastiga.wd40.ro. Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

5.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare angajatii Organizatorului si ai Agentiilor și Colaboratorilor implicati in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (respectiv copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie) si rudele prin afinitate pana la gradul al II-lea.

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta de judecata respectivele persoane pentru recuperarea integrala a prejudiciilor cauzate.

5.5. Orice incercare de fraudare a Campaniei si/ sau a mecanismului de inscriere se sanctioneaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza din lista participantilor la Campanie, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la luarea sau justificarea acestei decizii.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei se acorda in total 24 premii saptamanale, 3 premii lunare, un premiu de popularitate si un mare premiu, dupa cum urmeaza:

TIP PREMIU (frecventa de acordare premiu)

DENUMIRE PREMIU

NUMAR PREMII

VALOARE PREMIU (lei) cu TVA inclus

VALOARE TOTALA (lei) cu TVA inclus

 

Saptamanal

Voucher de cumpărături în valoare de 200 lei - valabil pe site-ul econstrukt.ro

12

200

2400

 

Saptamanal

Kit DIY alcatuit din: 1 x polizor Metabo, 1xWD-40 Smart Straw, 1xWD-40 White Lithium, 1x WD-40 Specialist Contact Cleaner

12

310

3720

Lunar (iunie)

Dulap tehnic echipat cu scule

1

1,962.67

1,962.67

Lunar (mai)

Robot de aspirare Roborock Q7max

1

1,812.58

1,812.58

Lunar (aprilie)

2 abonamente la Untold 2024

1

1,728.40

1,728.40

Marele premiu

MacBook Air 13 inch + iPhone 15

 

1

12,000

12,000

 

VALOARE TOTALA

28

 

23,623.65

 

6.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 23,010.96 lei cu TVA inclus.

6.3. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

6.4. In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre premiile oferite cu alte beneficii si/ sau Produse/ bani la solicitarea Câștigătorilor.

6.5. Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie. Producătorul fiecărui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei Campanii va remedia/ înlocui orice defect în termenii și condițiile stipulate în certificatele de garanție fără implicarea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, Participantii trebuie să se inregistreze prin contul de Facebook sau contul Google sau prin completarea adresei de email proprii.

7.2. După autentificarea in cont, Participantul trebuie sa completeze/ bifeze câmpurile:

  • Titlul proiectului de renovare / Reconditionare,
  • Descrierea proiectului,
  • Incarcarea fisierului video sau a seriei de imagini (minim trei fotografii)
  • Acceptarea Regulamentului Oficial,
  • Optional, sa accepte abonarea la Neswletter-ul nostru

7.3. Inscrierea in campanie se realizeaza prin încarcarea i) unui fisier video sau ii) a unei serii de minim 3 (trei) fotografii, numite in continuare “Proiect”, în care să se prezinte obiectul inainte și dupa renovare/ reconditionare și modul în care a fost utilizat oricare dintre produsele WD-40. In video sau în imagini nu este obligatoriu să apara produsul WD-40, dar este obligatoriu ca în descrierea proiectului să se mentioneze unde a fost utilizat produsul WD-40.

Oricare dintre formele de inscriere a Proiectului, i) unui fisier video sau ii) a unei serii de imagini formate din minim 3 (trei) fotografii, dau drepturi egale de inscriere participantilor la Campanie.

Pentru alegerea continutului tip “serie de imagini”, se va completa o scurta descriere si se va incarca imaginea aferenta fiecarui pas din cei minim 3 (trei).

7.4. Tipul de continut care va fi incarcat:

A.    video in formate admise: .mp4 si .mov cu o dimensiune maxima de 50 MB/  video

B.    serie de imagini in formate admise: .jpeg si .jpg si .png cu o dimensiune maxima de 5 MB/ imagine;

Pentru alegerea continutului tip “serie de imagini”, se va completa o scurta descriere si se va incarca imaginea aferenta fiecarui pas din cei minim 3 (trei).

7.5. Pentru finalizarea înscrierii, după trimiterea Proiectului, Participanții trebuie sa acceseze adresa de email cu care au efectuat înregistrarea pentru validarea înscrierii. Făra confirmarea adresei de email, înscrierea în campanie nu este valida.

7.6 Toate inscrierile sunt validate de Organizator in maxim 3 (trei) zile lucratoare calculate de la data efectuarii inscrierii.

7.6. Un participant se poate înscrie de mai multe ori in Campanie cu proiecte diferite pe toata perioada Campaniei.

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

7.8. Condițiile obligatorii impuse participantului pentru o inscriere valida sunt:

a)    să nu încalce niciuna dintre Regulile aplicabile utilizării website-ului www.reparasicastiga.wd40.ro.

b)    sa nu încalce în niciun fel Regulamentul Oficial;

c)     să nu conțină niciun mesaj ilegal, imoral sau antisocial;

d)    să nu conțină detalii defăimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

e)    să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricarei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;

f)     să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;

g)    să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

h)    sa nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool, sau consumul de tutun și alcool;

i)      să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu faca referire la minori;

j)     să respecte tematica Campaniei așa cum este descrisă pe site www.reparasicastiga.wd40.ro;

k)    să nu includă date cu caracter personal aparținând altor persoane;

l)      sa nu prezinte imagini care au caracter pornografic, nuditate, violenta.

Participantul care va realiza o inscriere care incalca una sau mai multe dintre condițiile enumerate la lit. a – l, de mai sus, va fi descalificat, și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și a desemnării Participantului câștigător. Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/ modifica/ altera în orice mod inscrierea Participantului/ Participanților ce nu îndeplinește/ îndeplinesc condițiile enumerate la lit. a – l, de mai sus.

7.9. Prin publicarea pe pagina web www.reparasicastiga.wd40.ro a unui text/ video/  fotografii, Participantul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la drepturile de autor asupra materialului incarcat. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza materialele pe care Participanții la Campanie le înscriu sau le fac disponibile în spațiile dedicate Campaniei. De asemenea, Participanții își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru materialele pe care le incarcă. Orice înscriere în baza unui text/ video/ foto care nu respectă criteriile de înscriere, va fi invalidată iar Participantul nu va fi considerat înscris în Campanie.

7.10. Prin inscrierea in Campanie un Participant transmite Organizatorului, companiei WD-40 și terților acestora, în mod gratuit, irevocabil și nelimitat în timp și spațiu, dreptul de utilizare sub orice formă și formatare, pe orice canal de comunicare, a materialelor video sau a fotografiilor.

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

8.1. Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor saptamanale se vor realiza automat, prin intermediul plug-in instalat in website-ul reparasicastiga.wd40.ro.

8.2. In cadrul Campaniei se vor acorda 2 (doua) premii saptamanale, un premiu constand in voucher econstrukt.ro si un premiu constand in KIT DIY. Tragerea la sorti a premiile saptamanale vor avea loc in fiecare miercuri pentru inscrierile din saptamana anterioara. Primului Câștigător i se va aloca premiul constând în voucher cadou 200 lei valabil pe econstrukt.ro, iar celui de-al doilea Câștigător i se va aloca premiul constând în Kit DIY alcatuit din: 1 x polizor Metabo, 1xWD-40 Smart Straw, 1xWD-40 White Lithium, 1x WD-40 Specialist Contact Cleaner.

8.3. Castigatorii premiilor lunare vor fi aleși de către un juriu stablit de Organizator, iar numele acestora și al proiectelor vor fi publicate in maxim 7 zile de la încheierea fiecărei luni, pentru luna anterioară.

8.4. Castigatorul Marelui Premiu va fi ales de catre un juriu stabilit de Organizator, iar numele acestuia și al proiectului va fi publicat pana in data de 25 iunie 2024.

8.5. Criteriile de jurizare pentru desemnarea castigatorilor premiilor lunare și a Marelui Premiu, sunt:

  • originalitatea proiectului de renovare/reconditionare
  • claritatea informatiilor oferite pentru realizarea proiectului, inclusiv a modului în care a fost utilizat produsul WD-40
  • calitatea proiectului (calitatea videoclipului sau a fotografiilor)
  • prezenta unui produs marca WD-40 (optional, dar recomandat).

Toate aceste criterii sunt cumulative si cu impact egal in realizarea ierarhizarii. Participanții clasificați pe primul loc vor fi desemnați câștigători, iar următorii 2 vor fi desemnați rezerve.

8.6. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna: un castigator si doua rezerve pentru fiecare din premiile acordate in cadrul Campaniei. Dupa fiecare tragere la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare, vor fi informati prin email in vederea inceperii procesului de validare, respectiv punere in posesie a premiului.

8.7. Dupa trimiterea emailului din partea Organizatorului prin care potentialul castigator este informat ca a castigat un premiu, Participantul are obligatia sa contacteze Organizatorul prin email la adresa promotii@temad.ro, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul primirii mesajului de informare de la Organizator, comunicand in scris adresa completa de livrare a premiului si dupa caz, documentele necesare prevalidarii premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, si anume:

• fotocopie a cartii de identitate in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa.

In cazul Participantilor cu premii care nu depasesc 600 de lei, se stabileste obligatia de a  transmite doar adresa de e-mail pentru livrarea premiilor constand în vouchere, adresa de corespondență pentru premiul constând în KIT DIY și numele complet al câștigătorului pentru ambele situații.

Datele din cartea de identitate sunt necesare pentru plata impozitului aferent premiului conform regulamentului (indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului). Valoarea premiilor mentionata in Regulamentul oficial reprezinta baza de impozitare pentru taxele legale calculate si virate de Organizator. In situatia in care documentele trimise nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie/ foto, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

8.8. In cazul invalidarii unui castigator, se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase sau in ordinea din clasament. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.

8.9. In situatia in care nici castigatorul si niciuna din cele 2 rezerve nu pot fi validate, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.10. Un Participant poate castiga un singur premiu din aceeasi categorie, pe intreaga durata a Campaniei.

 

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE PRIVIND DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI VALIDARE

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat ca fiind castigator, trebuie sa intruneasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii cumulative:

9.1.1. sa indeplineasca toate conditiile de participare, respectiv validare, prevazute in Regulamentul Oficial;

9.1.2. sa respecte intocmai si in termen procedura de validare mentionata la Sectiunea 8;

9.2. In sensul Regulamentului Oficial, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

9.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in urmatoarele situatii:

9.3.1. Participantul nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial;

9.3.2.  adresa de e-mail cu care Participantul s-a inregistrat in Campanie nu este valida;

9.3.3. Participantul nu poate fi contactat prin e-mail sau nu raspunde la e-mail in termenul prevazut de prezentul Regulament Oficial;

9.3.4. Participantul a mai castigat un premiu din aceeasi categorie in decursul Campaniei, indiferent daca Proiectul a fost inregistrat de pe o alta adresa de email.

9.4. Organizatorul nu va acorda premiul, alte despagubiri in bani sau alte contraprestatii Participantilor care au fost desemnati castigatori, in cazul in care nu respecta intru totul termenii si conditiile prevazute de Regulamentul Oficial.

9.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.

9.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele sau informatiile trimise de castigatori dar care nu ajung la Organizator in forma si termenele mentionate in prezentul Regulament.

9.7. Premiile oferite in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.

9.8. Punerea in posesie a premiilor catre castigatori se va face in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la validarea titlului de Castigator.

9.9. Toate cheltuielile privind expedierea premiilor Campaniei catre castigatori, pe teritoriul României, vor fi suportate de catre Organizator.

9.10. Organizatorul nu este raspunzator pentru intarzierile, pierderile sau deteriorarea premiilor cauzate de serviciile de curierat sau pentru comunicarea de catre castigator a unei adrese incomplete/ incorecte, comunicarea unui numar de telefon eronat sau care apartine unei alte persoane, neregasirea la adresa comunicata a castigatorului la momentul vizitei curierului sau in situatia in care castigatorul nu raspunde la apelurile din partea curierului efectuate catre numarul pus la dispozitie de catre castigator Organizatorului in acest sens.

 

SECTIUNEA 10. MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATEA DE EXERCITIU

10.1. Persoanele cu varsta sub 18 ani nu pot participa la Campanie. Verificarea varstei se va face in momentul contactarii de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul unui potential castig. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

10.2. In cazul in care castigatorul unui premiu este o persoana minora, inscrierea este invalidata.

10.3. In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai cu acordul reprezentantului sau legal.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

11.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor produse WD-40 care nu fac parte din campanie vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

11.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

11.2.1. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

11.2.2. pierderile sau intarzierile mesajelor/ e-mailurilor mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau de controlul Organizatorului;

11.2.3. situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului Organizatorului. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorii site-ului, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorilor de Internet sau a furnizorilor de servicii IT si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzate de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe site-ul de Campanie, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare);

11.2.4. situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Proiect inscris in campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Proiectului desemnat castigator nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va descalifica Proiectul respectiv și va apela la următoarea rezervă.

11.2.5. eventualele dispute legate de drepturile asupra adresei de e-mail care a fost utilizata pentru validare;

11.3. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

11.4. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

11.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

11.6. Participarea la Campanie implica acceptul expres, neechivoc si definitiv al castigatorilor ca numele lor sa fie facute publice in legatura cu Campania pe toate canalele de comunicare, la alegerea Organizatorului.

11.7. In cazul castigatorilor, Organizatorul isi rezerva dreptul sa solicite spre verificare dovada existentei ambalajelor produselor WD-40 participante si sa ia masurile ce se impun in cazul nerespectarii prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

12.2. Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 679/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”), iar organizatorul, care actioneaza in calitatea de operator de date cu caracter personal doreste sa fie cat mai transparent cu privire la modul in care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor.

12.3. Datele personale ale Participantilor colectate sunt prelucrate de Organizator cu respectarea confidentialitatii, furnizate direct de catre Participanti prin inscriere sau in cadrul procesului de validare, in cazul castigatorilor si se refera la: nume, prenume, adresa e-mail, nr. telefon, localitate, adresa de corespondenta. Refuzul de a furniza datele solicitate poate duce la imposibilitatea participarii la Campanie, respectiv a acordarii premiilor.

12.4. Temeiul juridic pentru prelucrare il reprezinta obligatia legala a Organizatorului de a face publice numele câstigatorilor, precum si obligatia legala a Organizatorului de a-si executa obligatiile prevazute de regulament. Castigatorilor li se va solicita in plus sa-si dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislatiei în vigoare și a prezentului Regulament. Atunci când Participantul a optat si pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, temeiul juridic al prelucrarii îl reprezinta consimtamântul Participantului.

12.5. Tuturor Participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizeaza de activitati ulterioare de marketing direct. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.

12.6. Organizatorul se obliga sa nu includa in baza sa de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie in alte scopuri decat cele declarate la momentul colectarii acestora, conform acestui regulament.

12.7. Destinatarii datelor colectate prin derularea Campaniei sunt fie imputerniciti ai Organziatorului precum:

12.7.1. partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

12.7.2. alte societati din grupul Temad;

12.7.3. furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

12.7.4. furnizori de servicii de curierat, telefonie fixa si mobila;

12.7.5. furnizori de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

12.7.6. furnizori de servicii de hosting web si centre de date etc.;

12.7.7. autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Temad, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

12.8. Datele nu se vor transfera decat catre state apartinand Spatiului Economic European (SEE), catre servicii de hostare externe, pe servere securizate, in concordanta cu legislatia in vigoare.

12.9. Numele si prenumele castigatorilor premiilor mentionate in Prezentul Regulament vor fi facute publice pe site-ul www.reparasicastiga.wd40.ro conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea Produselor si serviciilor de piata in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data validarii.

12.10. Scopurile prelucrarii datelor mentionate sunt: desfasurarea Campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice anonime cu privire la Participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la Campanie, executarea obligatiilor legale aferente, sau a altor actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc in acest sens.

12.11. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, castigul, imaginea si vocea vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.

12.12. Dupa data incetarii Campaniei, baza de date cu Participantii in Campanie va fi administrata astfel:

·        pentru toti Participantii la Campanie, datele personale ale acestora se vor pastra pana la retragerea expresa a consimtamantului dat in acest sens (butonul Dezabonare);

·        pentru Participantii care au fost desemnati castigatori, datele personale ale acestora se vor stoca pe o durata de timp prevazute de lege.

12.13. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor sale personale, are, conform Regulamentului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la date,

(ii) dreptul la rectificare,

(iii) dreptul la stergerea datelor,

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii,

(v) dreptul la portabilitatea datelor,

(vi) dreptul de opozitie,

(vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate inclusiv crearii de profiluri,

(viii) dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si justitiei si in acest sens ca puteti adresa cu o cerere scrisa catre Organizator la adresa de e-mail mentionata mai jos.

12.14. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

12.15. De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului.

12.16. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro.

12.17. La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail dpo@temad.ro.

12.18. Prin participarea la prezenta Campanie, se considera ca Participantii au parcurs si au luat la cunostinta informarea privind prelucrarea datele lor personale din prezentul Regulament in vederea validarii inscrierilor, a atribuirii premiilor si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Cap. VIII, Venituri din premii si din jocuri de noroc, in conditiile in care valoarea acestora depaseste pragul legal de 600 lei. Valoarea premiilor mentionata in regulament reprezinta baza de impozitare pentru taxele legale calculate si virate de Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Din momentul primirii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

14.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, in cazul declararii unei situatii de urgenta, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea va comporta aceeasi forma de publicitate ca si prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

 

15. 2. Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Temad Co SRL – Șos. Cristianului, nr. 12, loc. Brasov, jud. Brașov sau pe adresa de email promotii@temad.ro în termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

 

 

ORGANIZATOR

TEMAD CO SRL

Contactați-ne

TEMAD CO SRL Șos. Cristianului 12 Brașov, România

© 2024 Compania WD-40. Toate drepturile rezervate

Conectați-vă 👋

---------- Sau ----------

Ai uitat parola?

Aveți nevoie de un cont? Înscrieți-vă gratuit.

Ai uitat parola?

Nu este o problemă. Introduceți adresa dvs. de e-mail de mai jos și vă vom trimite un link pentru a o reseta.

Anulează

Creați un cont

Anulează